Les Niuiki

Property Details

  • Aina Haina
  • Garden View  
  • Pool